Thai Room Restaurant, Sukhumvit Soi 22, Bangkok - travelhappy